MYYNTI ON SIMPPELI JUTTU
IT'S
A DEAL
MYYNTI ON SIMPPELI JUTTU
IT'S
A DEAL
MYYNTI ON SIMPPELI JUTTU
IT'S
A DEAL

Lisää myyntiä ja parempaa asiakaskokemusta yrityksellenne.
Tule tekemään kanssamme pysyvä myynnin muutos.
EI ENÄÄ IDIOOTTEJA YMPÄRILLÄSI
Onko sinusta tuntunut että ympärilläsi on hankalia tyyppejä, jopa idiootteja? Kysymys ei ole idiooteista vaan ihmisten erilaisuudesta ja kyvyttömyydestämme skaalata toisiin erilaisiin ihmisiin ja heidän tyyleihinsä

Apua on saatavilla: meillä on kolme erilaista työkalua erilaisuuden ymmärtämiseen ja parempaan vuorovaikutukseen niin työpaikalla kuin sen ulkopuolellakin
Structogram
on toimiva työkalu ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen ja luottamuksen synnyttämiseen
DISC
on maailman tunnetuin työkalu, jossa tekemäsi analyysin jälkeen opit tekemään säädöt (skaalaamaan) toisiin ihmisiin
Tunnistatyyppisi
on yksinkertainen DISC-tyyppinen nelikenttätyökalu, jossa verkossa tehtävän analyysin jälkeen voi harjoitella toisten erilaisten (vastaväri) ihmisten kohtaamista
Olemme valmiita auttamaan Sinua ja yritystänne.
Ota yhteyttä:
0400-404511
erkki.lakkakorpi[at]lakkakorpi.fi
EI ENÄÄ IDIOOTTEJA YMPÄRILLÄSI
Onko sinusta tuntunut että ympärilläsi on hankalia tyyppejä, jopa idiootteja? Kysymys ei ole idiooteista vaan ihmisten erilaisuudesta ja kyvyttömyydestämme skaalata toisiin erilaisiin ihmisiin ja heidän tyyleihinsä

Apua on saatavilla: meillä on kolme erilaista työkalua erilaisuuden ymmärtämiseen ja parempaan vuorovaikutukseen niin työpaikalla kuin sen ulkopuolellakin
Olemme valmiita auttamaan Sinua ja yritystänne
Ota yhteyttä:
0400-404511
erkki.lakkakorpi[at]lakkakorpi.fi
TEsti
VALMENNUKSET
Myynnin ja myynnin johtamisen valmennuksemme ovat konkreettisia käytännön myynnin arkipäivän työn kehittämispäiviä
TEsti
MYYNTIKLINIKAT
Kevyt ja tehokas tapa nostaa pysyvästi yrityksenne myynnin taso ja parantaa asiakaskokemustanne
TEsti
ITSETUNTEMUSILTAPÄIVÄT
Itsetuntemus on avain itsen ja toisten ymmärtämiseen. Itsetuntemus-iltapäivässä tehdään analyysi ja siihen liittyviä pieniä harjoitteita.
TEsti
VALMENNUKSET
Valmennuksen esityö tehdään aina tutustumalla yrityksen toimintaan. Se tapahtuu mysteryshopping´illa ja myyntihenkilöstön haastatteluilla. Tällä toiminnalla selvitetään yrityksen myyntitoiminnan nykytila. Ennen varsinaisen valmennuksen aloitusta sovitaan yhdessä yritysjohdon kanssa valmennuksen tavoitteet. Valmennus alkaa johdon ja esimiesten myyntijohtamisen modulilla. Keskeinen viesti on rohkeuden lisääminen ja taitojen kasvattaminen kehitysvuoropuheluihin myyjien kanssa. Harjoitusten osuus myyntijohdon valmennuksessa on 70%. Seuraava vaihe on myyjien 1-2 päivää, jossa myyntiprosessi eli Myynnin Pakolliset Askeleet käydään läpi harjoitellen kukin vaihe. Harjoitusten osuus valmennuspäivistä on 70%. Kolmas vaihe on MyyntiKlinikka, jossa kerrataan harjoitellen ne myyntiprosessin osat jotka eivät vielä toimi. Harjoitusten osuus MyyntiKlinikka-päivistä on 90%. Myyntijohto ja myynnin esimiehet ovat mukana myyjien päivissä vetämässä oman pienryhmänsä harjoitteita. Varsinaisen valmennuksen jälkeen alkaa myyntijohdon seuranta, jossa kouluttaja on yhteydessä myynnin esimiehiin 4-6 kuukauden ajan. Seurantajaksolla on myös 2-3 myyntijohdon kertaavaa valmennuspäivää. Seurannalla saadaan pidettyä valmennuksella aikaansaatu muutos ja tehdä siitä pysyvä uusi myynnin taso.
TEsti
MYYNTIKLINIKAT
Helppo ja tehokas tapa kasvattaa yrityksenne myyntiä ja parantaa asiakaskokemusta. MyyntiKlinikka on tiivis harjoituspäivä jossa osallistujia 8-12. Päälliköt ovat mukana saatuaan oman iltapäivänsä eväät Valmentavaan Myyntijohtamiseen. Myyjien päivän aikana ensin myyjien lattiaseuranta oikeissa olosuhteissa. Iltapäivällä/illalla MyyntiKlinikka. Sama toistetaan 2-3 kertaa 2-3 viikon välein. Tule hakemaan myynnin suoritusparannus ja kokemaan pienten askelten veto askel kerrallaan: myönteisestä ja miellyttävästä ensivaikutelmasta kaupan päättämiseen.
TEsti
ITSETUNTEMUSILTAPÄIVÄT
Itsetuntemus-iltapäivä on ohjattu 4 tunnin mittainen tapahtuma, jossa jokainen tekee itse itsestään analyysin vastaamalla 10 kysymyssarjaan. Tuloksena on profiili omasta Temperamentista ja tieto sen eri osatekijöistä. Analyysi auttaa jokaista löytämään oman itsensä, vahvat ja kehittämistä kaipaavat puolet. Tämä taas auttaa ymmärtämään toisia, erilaisia ihmisiä. Itsetuntemus on erinomainen työkalu esimiehille yksilöllisiin kehitysvuoropuheluihin ja palautteen antamiseen. Se on myös lopullisesti silmät avaava työkalu myyjille asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden syvällisempään ymmärtämiseen.Ota yhteyttä ja varaa yrityksellenne oma Itsetuntemus-iltapäivä.

STRUCTOGRAM & DISC

Structogram ja DISC ovat erinomaisia työkaluja ihmisten erilaisuuden parempaan ymmärtämiseen. Aloitamme Itsetuntemuksesta ja analyysistä joka auttaa meitä tuntemaan itsemme paremmin. Sen jälkeen jatkamme Ihmis- ja Asiakastuntemuksen työkaluilla tavoitteena ymmärtää muiden käyttäytymistä ja tunnistamaan toisen motiivit ja vaikuttimet niin kehityskeskusteluissa ja -palavereissa kuin myynnin ja asiakaspalvelun asiakaskohtaamisissakin. Voit unohtaa hankalat tyypit ja henkilökemiat. Opi sanoittamaan erilaisuutta.

Lue lisää: STRUCTOGRAM.COM

Valmennuksen esityö tehdään aina tutustumalla yrityksen toimintaan. Se tapahtuu mysteryshopping´illa ja myyntihenkilöstön haastatteluilla. Tällä toiminnalla selvitetään yrityksen myyntitoiminnan nykytila. Ennen varsinaisen valmennuksen aloitusta sovitaan yhdessä yritysjohdon kanssa valmennuksen tavoitteet. Valmennus alkaa johdon ja esimiesten myyntijohtamisen modulilla. Keskeinen viesti on rohkeuden lisääminen ja taitojen kasvattaminen kehitysvuoropuheluihin myyjien kanssa. Harjoitusten osuus myyntijohdon valmennuksessa on 70%. Seuraava vaihe on myyjien 1-2 päivää, jossa myyntiprosessi eli Myynnin Pakolliset Askeleet käydään läpi harjoitellen kukin vaihe. Harjoitusten osuus valmennuspäivistä on 70%. Kolmas vaihe on MyyntiKlinikka, jossa kerrataan harjoitellen ne myyntiprosessin osat jotka eivät vielä toimi. Harjoitusten osuus MyyntiKlinikka-päivistä on 90%. Myyntijohto ja myynnin esimiehet ovat mukana myyjien päivissä vetämässä oman pienryhmänsä harjoitteita. Varsinaisen valmennuksen jälkeen alkaa myyntijohdon seuranta, jossa kouluttaja on yhteydessä myynnin esimiehiin 4-6 kuukauden ajan. Seurantajaksolla on myös 2-3 myyntijohdon kertaavaa valmennuspäivää. Seurannalla saadaan pidettyä valmennuksella aikaansaatu muutos ja tehdä siitä pysyvä uusi myynnin taso.

Helppo ja tehokas tapa kasvattaa yrityksenne myyntiä ja parantaa asiakaskokemusta. MyyntiKlinikka on tiivis harjoituspäivä jossa osallistujia 8-12. Päälliköt ovat mukana saatuaan oman iltapäivänsä eväät Valmentavaan Myyntijohtamiseen. Myyjien päivän aikana ensin myyjien lattiaseuranta oikeissa olosuhteissa. Iltapäivällä/illalla MyyntiKlinikka. Sama toistetaan 2-3 kertaa 2-3 viikon välein. Tule hakemaan myynnin suoritusparannus ja kokemaan pienten askelten veto askel kerrallaan: myönteisestä ja miellyttävästä ensivaikutelmasta kaupan päättämiseen

Itsetuntemus-iltapäivä on ohjattu 4 tunnin mittainen tapahtuma, jossa jokainen tekee itse itsestään analyysin vastaamalla 10 kysymyssarjaan. Tuloksena on profiili omasta Temperamentista ja tieto sen eri osatekijöistä. Analyysi auttaa jokaista löytämään oman itsensä, vahvat ja kehittämistä kaipaavat puolet. Tämä taas auttaa ymmärtämään toisia, erilaisia ihmisiä. Itsetuntemus on erinomainen työkalu esimiehille yksilöllisiin kehitysvuoropuheluihin ja palautteen antamiseen. Se on myös lopullisesti silmät avaava työkalu myyjille asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden syvällisempään ymmärtämiseen. Ota yhteyttä ja varaa yrityksellenne oma Itsetuntemus-iltapäivä.

Structogram ja DISC ovat erinomaisia työkaluja ihmisten erilaisuuden parempaan ymmärtämiseen. Aloitamme Itsetuntemuksesta ja analyysistä joka auttaa meitä tuntemaan itsemme paremmin. Sen jälkeen jatkamme Ihmis- ja Asiakastuntemuksen työkaluilla tavoitteena ymmärtää muiden käyttäytymistä ja tunnistamaan toisen motiivit ja vaikuttimet niin kehityskeskusteluissa ja -palavereissa kuin myynnin ja asiakaspalvelun asiakaskohtaamisissakin. Voit unohtaa hankalat tyypit ja henkilökemiat. Opi sanoittamaan erilaisuutta.

Lue lisää: STRUCTOGRAM.COM

ERKKI LAKKAKORPI
KUKA?
Olen kokenut, utelias, innostava ja energinen myynti- ja asiakaspalveluihmisten valmentaja, kolmen pojan isä, pianonsoittaja (linkki) ja musiikin aktiivikäyttäjä, klassista ja jazzia, viihdyn vapaa-aikanani järven tai meren rannalla luonnosta nauttien ja meditoiden.
MITÄ?
Valmennan ja kehitän yrityksiä, joissa asiakas tulee sisään ovesta. Silloin ovat mukana muotitalot, rautakaupat, autoliikkeet ja apteekit. Tavoitteena on saada koppi jokaisesta asiakkaasta ja luoda häneen tunneperäinen suhde samalla tarpeet selvittäen ja lopulta kauppaan päätyen.
MIKSI?
Haluan tehdä jokaisesta asiakkaani myyntipäivästä mielenkiintoisen ja samalla tuloksellisen. Myyjän oma fiilis paranee kun jokainen kontakti on yksilöllisesti erilainen. Hyvällä fiiliksellä on taas hyvä ponnistaa seuraavan asiakkaan kanssa.
MITEN?
Uskon tekemiseen ja tekemällä oppimiseen. Harjoittelemme myynnin johtamisen ja myynnin prosesseja ja taitoja ryhmissä ja pienryhmissä, menemme syvemmälle ihmiseen ja jokaisen ainutlaatuisen erilaisuuteen. Jos käytössäni on 3 päivää per osallistuja teen sen mielelläni 3 x yksi päivä ja välissä opitun vahvistamista ja käyttöönottoa hyvin valmennettujen valmentavien esimiesten avulla.
AJATUKSIA
MUUTOSPEILI

Monet johtajat, esimiehet, myyjät ja asiakaspalvelijat kertovat toimivansa johtamisen tai myynnin prosessien mukaan. Kun puheet on puhuttu ja pyydän heitä näyttämään miten heidän kertomansa toimii käytännössä, on vuorossa ensin hiljaisuus ja sitten jotain muuta kuin mitä he kertoivat.

 

Väitän, että suurin osa ihmisistä ei ole joutunut katsomaan MuutosPeiliin ollenkaan tai riittävästi jolloin on syntynyt illuusio omasta käyttäytymisestä.

 

Kun kysyn myyntiorganisaation esimiehiltä palautteen antamisesta he kertovat antavansa sitä päivittäin. Kun kysyn heidän myyjiltään nämä sanovat saavansa palautetta vain harvoin ja satunnaisesti.

 

Kun kysyn myyjiltä miten he kartoittavat asiakkaan tarpeet on taas ensin vuorossa hiljaisuus ja sitten jotain, joka ei ole tarvekartoitusta.

 

MuutosPeili näyttää todellisen käyttäytymisen kussakin harjoiteltavassa asiassa. Kun ero todellisen ja tavoitekäyttäytymisen välillä konkretisoituu on vuorossa herääminen ja sen jälkeen motivaatio muuttua. ”Kuvittelin, että teen näin mutta nyt huomaan että en teekään”.

 

MuutosPeiliin on katsottava säännöllisesti jotta muutos käynnistyy ja siitä tulee pysyvä. Yksi hyvä esimerkki valmennuksen jälkeisestä MuutosPeilistä on hyvä ja rohkea Kuvaileva Palaute. Sitä esimiehet voivat harjoitella jo valmennuksissa ja ottaa sen päivittäiseksi työkalukseen arjessa. Myös he itse tarvitsevat MuutosPeiliä oman esimiestensä suunnasta.

 

 

Olen kommentoinut sosiaalisessa mediassa äskettäistä johtamistutkimusta jossa 1/10 johtajista oli ihmiskeskeisiä ja 9/10 asiakeskeisiä. En usko siihen, että on olemassa joku suomalainen ”insinöörityyppi” joka on pelkästään asiakeskeinen. Suomalainen johtaja tai esimies ei ole joutunut/päässyt tarpeeksi usein MuutosPeilin eteen toteamaan että ”tarttis tehrä jotain”.

Sama koskee myyjiä ja asiakaspalvelijoita. Jatkuva asiakkaiden huomioimisen, tervehtimisen ja tarvekartoituksen puuttuminen kertoo minulle ainoastaan mukavuuden halusta ja vaikeudesta mennä epämukavuusalueelle. Siinäkin MuutosPeili auttaa ja motivoi. Rohkaisuksi riittää valmentajan tai esimiehen kysymys: ”Mikä on pahinta mitä voi sattua kun lähdet matkalle muutokseen. 

 

 

 

 

ATD-KONFERENSSISTA SAN DIEGOSSA 5-9.5.2018

10 vuoden tauon jälkeen huomasin ettei myynnin ja asiakaspalvelun ytimessä ole tapahtunut mitään. Core on ennallaan ja olisin ihmetellyt jos joku olisi keksinyt jotain uutta ja ihmeellistä. Sen sijaan asioiden valmentaminen on kokenut vallankumouksen. Lähipäivien oheen ja väliin on tullut väliaikojen videotyöskentelyä, webinaareja, väliajan tehtäviä, oman organisaation videoesimerkkejä, työssä oppimista ja mikä mielenkiintoisinta: koko organisaatio on nyt suuntautunut asiakkaaseen.

 

Polku jota seurasin oli nimeltään Sales Enablement ja sinä myyntiä ei enää nähdä erillisenä saarekkeena. Se on kytköksissä markkinointiin ja muihin yrityksen avaintoimintoihin. Yksi esimerkki hyvästä koordinaatiosta oli Sales Enablement ja CRM-kytkös taitavalla tavalla. Myyjien kehittämisen aloittaminen jo heti perehdytyksessä (Onboarding) oli mielenkiintoinen esimerkki kokonaisvaltaisesta toiminnan kehittämisestä. Hyvä esimerkki oli rekrytointivaiheessa tapahtuva 25 minuutin roolipeli ja myyjäkandidaatin tehtävä myydä haastattelijalle määritelty tuote. Myyjien valmentaminen (Coaching) on edelleen vahvasti kuvassa ja siihen liittyvät asiat on jo huomioitu ja osittain otettu käyttöön Suomessakin.

 

Seurasin myös Learning Development ja Instructional Technology-polkuja joista löytyivät lopulta kaikkein mielenkiintoisimmat asiat.

 

Konferenssi oli hyvä päivitys tietoihin ja taitoihin. Sen sijaan kontaktit jäivät vähäisiksi. Olisin olettanut, että San Diego vetää myös suomalaisia henkilöstöjohdon ammattilaisia mutta meidän kahden konsultin lisäksi ainoa iso delegaatio oli S-ryhmästä. Pisteitä S-ryhmälle aktiivisesta tietojen ja taitojen ylläpidosta.

 

Kaiholla muistelin takavuosien ASTD-konferenssia Anaheimissa jossa suomalaisten ryhmä oli yksi suurimmista. Meitä oli silloin 65 henkilöä aktiivisesti paikalla.

MYYNNISTÄ

Myynti on simppeli juttu teoriassa. Myynnin prosessit ovat samankaltaisia kaikkien esittäjien aineistoissa.

Myynti on haastava juttu konkreettisissa tilanteissa, kun sumea hämärä laskeutuu myyjän ja asiakkaan väliin eivätkä teoriat ihmeemmin auta. Silloin auttaa myyjän uteliaisuus ja rohkeus joidenka avulla hän asiakkaastaan kiinnostuneena rakentaa Suopeuden Sillan itsensä ja asiakkaan välille. Tilanteissa vallitsevat siis sekä järjestys eli prosessi että kaaos eli hyvin erilaiset asiakkaat ja tilanteet.

ASIAKASKOKEMUKSESTA

Olen tehnyt epävirallista mysteryshoppingia tämän kevään aikana hyvin monissa yrityksissä ja huomannut, että johdon kommentit ja tilanne myyntilattialla eivät vastaa toisiaan. Esimerkiksi asiakkaiden tervehtiminen, joka on jokaisen laatuyrityksen prosesseissa ei toimi lattialla kuin satunnaisesti. Järkyttävin kokemus sattui erään yrityksen iltapäivätilanteessa. Päätin käydä katsomassa miten asiakkaat huomioidaan. Olin yrityksen tiloissa n. 50 minuuttia. Sinä aikana kohtasin n. 30 myyjää. Yksikään ei tervehtinyt minua. Yksikään ei kysynyt kuinka voisi auttaa. Yrityksen palveluprosessit kuitenkin edellyttävät tervehtimistä ja huomioimista jokaisen asiakkaan kohdalla.

Johtopäätös: ei riitä että yritys laatii asiakaspalvelun säännöt ja kertoo ne myyvälle henkilöstölle. Kaikki, mitä tapahtuu asiakkaan ja myyjän välillä on harjoiteltava niin, että ne alkavat tulle selkäytimestä. Harjoittelun jälkeen on vielä esimiehillä iso tehtävä juurruttaa nuo asiat myyjien ja asiakaspalvelijoiden jokapäiväiseksi käytännöksi. Innostava jankuttaminen auttaa. Sitä kannattaa harrastaa ”toistaiseksi” eli niin kauan kun esim. tervehtiminen ja huomioiminen alkavat toimia kaikilla ja kaikissa tilanteissa.

Olen ihmetellyt ylläkuvattua tilannetta ja sitä, miksi sen parantamiseksi ei tehdä muuta kuin jatkuvat ”rehtorin puhuttelut”. Ihmiset tekevät asioita kolmesta syystä: pelosta, pakosta ja halusta. Myyjät ja asiakaspalvelijat on saatava ymmärtämään miksi ensi askel eli asiakkaan tervehtiminen ja huomioiminen on kriittisen tärkeää lopputuloksen eli kauppoihin pääsemisen kannalta.

Tekemisen oppii vain tekemällä ja kun tarpeeksi tehdään eli toistetaan alkaa käyttäytymisen muutos olla havaittavissa. Eivät huippu-urheilijatkaan opi huippusuorituksiaan teorioita lukemalla tai videoita katselemalla. He tekevät, korjaavat, tekevät ja lopulta huippusuoritus on valmis. Sitä on myös ylläpidettävä eli harjoiteltava jatkuvasti. Mikäli harjoittelu loppuu on edessä tilanne: ”menestyvää myyjää ei pelasta mikään".

MYYNTI ON
SIMPPELI
JUTTU
TOIMIVA
MYYNNIN
YHTEISTYÖ